Állandó lakcím bejelentés veszélyei

Az Ön ingatlanjában lakó rokonok vagy barátok


Az Önnél lakó rokonok, barátok be szeretnének jelentkezni Önhöz, hogy legyen lakcímük. Az Ön döntése az, hogy tartózkodási helyet, lakóhelyet, vagy semmit nem engedélyez nekik, tartva az állandó lakcím bejelentés veszélyeitől. Sok tényezőt kell figyelembe venni a döntés meghozása előtt. Például fontos tudni azt, hogy milyen tartozásai vannak a bejelentendő személynek, ugyanis előfordulhat, hogy a tartozás behajtása érdekében a NAV vagy a végrehajtó szerv képviselője megjelenik a vagyontárgyak, ingóságok lefoglalásának céljából. Vegye figyelembe, hogy egymilló forint, vagy annál nagyobb adótartozás esetén minden esetben elmegy a NAV végrehajtója az adott címre.


Szívességi lakcím bejelentés


Sok esetben az ismerőse nem is akar Önnél lakni, hanem csak megkéri Önt, hogy szívességből jelentse be, állandó lakcímet adva neki, mert meggyőzi arról, hogy az állandó lakcím bejelentés veszélyei nincsenek. Ha nem lakik Önnel együtt a barátja, akkor a törvény szerint ideiglenes lakcímet, azaz tartózkodási helyet nem adhat neki. Ha szívességből mégis ad állandó lakcímet, akkor az ebben az esetben kapcsolattartási címként működik. Viszont, ha a barátja levelet kap, akkor Önnek további feladata van: Értesíteni kell az ismerősét, hogy levelet kapott, meg kell vele beszélnie egy találkozót, majd át kell adni a levelet, vagy az ajánlott levél érkezéséről szóló értesítőt. Ez sokkal több, mint egyszeri szívességkérés, mert általában az embereknek kevés idejük van, sőt az is lehet, hogy az ismerősének vagy Önnek minden esetben nagy távolságot kell megtenni a küldemények átadása érdekében. Ez a helyzet akkor is fennáll, ha az ismerőse már nem Önhöz van bejelentve, de még kap levelet a régi, az Ön ingatlanjában levő állandó lakcímre.


NAV adótartozás végrehajtása állandó lakcímen


Amennyiben az ismerősének adó- vagy egyéb tartozása van, akkor fennáll az esélye annak, hogy egyszer csak megjelenik egy végrehajtó, vagy a NAV képviselője az adott ingatlanban, hogy vagyontárgyakat, ingóságokat foglaljon le, ezzel növeleve az állandó lakcím bejelentés veszélyeit. Az ideiglenes lakcímet azonban általában soha nem keresi fel a NAV képviselője, hanem csak az állandó lakcímet. Ha tehát tud arról, hogy az ismerősének tartozása van, akkor küldje el az ismerősét hozzánk, hogy Postakezelési és lakcím szolgáltatás szerződést kössünk vele. Bár amennyiben megtudjuk, hogy ügyfelünk nagy összeggel tartozik a NAV felé, akkor nem kötünk vele szerződést, sőt a meglevő szerződést is felbontjuk és fiktiváljuk az általunk biztosított állandó lakcímet.


Tartózkodási hely bejelentésének hátrányai


Meg lehet érteni, ha valaki nem engedélyezi bárki számára az állandó lakcím bejelentését, hiszen Ön sem engedné meg akárkinek, hogy az Ön ingatlanjában legyen az állandó lakcíme, ami többek között azzal is együtt jár, hogy a hivatalos szervek oda küldik az ajánlott és egyéb leveleket. Kérjük, hogy tartsa szem előtt az állandó lakcím bejeletés veszélyeit is. Tartózkodási helyet azonban nemcsak lehet, hanem kell is engedélyezni azoknak, akik ott tartózkodnak életvitelszerűen.


Ideigenes lakcím bejelentése veszélytelen


A magyar emberek általában minden ismeretlen ügytől félnek, ami a tulajdonukban álló ingatlan státuszával kapcsolatos, legtöbbször az állandó lakcím bejelentés veszélyeire gondolnak. De nincs mitől félni a tulajdonosoknak, mert az ideiglenesen bejelentett személy lakcímét az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője bármikor fiktiválhatja, az érintett hozzájárulása nélkül. A bejelentett személynek semmilyen jogalapja nem képződik az adott ingatlanra, még hosszú időtartamú lakcím létesítése esetén sem.


Lakcím szolgáltatás ára