Óvodai beiratkozás

Állandó lakcím szolgáltatás az óvoda miatt


Tisztában vagyunk azon helyzettel, hogy az óvodai helyekért komoly harc folyik a szülők között, ezért célszerű az Ön és gyermeke számára kiszemelt óvoda körzetében vagy kerületében állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet létesíteni. Kérjük Önöket, hogy fontolják meg alaposan, hogy mikor érdemes a gyermeküket nem az adott körzetbe tartozó óvodába járatni. Ha viszont mégis szükséges, akkor mi abban tudunk segíteni, hogy állandó lakcímet biztosítunk Ön és gyermeke számára.


Választható óvodába való beiratkozás a jogszabályok alapján


A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően szabadon választhat óvodát a Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján. Azonban a szabadon választott óvoda esetén az óvoda vezetősége dönt azon gyermekek felvételéről, akik nem az óvoda körzetében vagy kerületében laknak, azaz akiknek a lakcíme az adott óvoda körzetén vagy kerületén kívül található. Ha az adott óvodában túljelentkezés van, akkor valószínűleg el lesznek utasítva azoknak a szülőknek a felvételi kérelmei, akiknek az állandó lakcíme vagy tartózkodási helye az adott óvoda körzetén vagy kerületén kívül található. Ha Önnek van állandó lakcíme vagy tartózkodási helye az adott óvoda körzetében, akkor az EMMI 20/2012. számú rendelete 20 § (1) bekezdése alapján az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A jogszabály értelmében az óvodai felvételinél előnyt élveznek azok a gyermekek a többiekkel szemben, akik szüleikkel vagy gondviselőjükkel együtt laknak abban a körzetben vagy kerületben, ahol az óvoda van.


Óvodai beiratkozás az EMMI rendelete szerint


A szülők eddig az óvodás korú gyermeküket a nekik jobban tetsző intézménybe járatták. Az óvodáztatás előtt sokan egyszerűen átjelentették a gyermeküket olyan ingatlanba a családi körükből vagy baráti társaságukból, amely a nekik szimpatikusabb óvoda körzetében van.

Az Emmi rendeletmódosítása megjelent a Magyar Közlönyben. Ez a rendeletmódosítás megszabja, hogy a gyermek állandó lakcímének, vagy tartózkodási helyének léteznie kell a beiratkozást megelőző három hónappal. A gyermek lakcímeként feltüntetett ingatlannak azonosnak kell lennie azzal, amelyet a lakcímnyilvántartásba bejelentettek és amely a gyermek otthonául szolgál. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát is. Az óvoda leellenőrizheti, hogy a gyermek lakcíme megegyezik-e a szülők lakcímével.
Fontos tehát, hogy mind a gyermeknek, mind a szülőknek legyen állandó bejelentett lakcíme abban a körzetben, ahol az óvoda van, még akkor is, ha a tartózkodási helyük máshol van. A szülők az állandó lakcím létesítése érdekében lakcímszolgáltatót is igénybe vehetnek.


Az EMMI rendeletét felülírta az új lakcímtörvény ami 2021. december 1-től hatályos


A törvény módosítása kimondja, hogy a lakcím csak kapcsolattartásra szolgál, ezért a jogszabály nem követeli meg senkitől az életvitelszerű ott tartózkodást. Tehát nem kell a beiratkozást megelőző három hónappal sem ott tartózkodnia a gyermeknek életvitelszerűen és nem kell azonosnak lennie azzal, ami a gyermek otthonául szolgál. Az óvodai beiratkozás alapjául szolgáló életvitelszerű tartózkodási hely ezek szerint csak az ideiglenes lakcím lehet. Ideiglenes lakcímet, azaz tartózkodási helyet azonban csak az tud létesíteni, akinek már van állandó lakcíme. Ha nincs állandó lakcíme, akkor irodánkban tud szerződést kötni, ami után bejelentkezhet az általunk biztosított címre.


Lakcím szolgáltatás ára