Lakcím szerinti háziorvos

szabad orvosválasztás jogszabályának változás tervezete


A hatályos egészségügyi törvény szerint "a betegnek joga van az ellátását végző olyan orvos megválasztásához, akivel az állapotának, illetve az egészségügyi szolgáltatás jellegének megfelelő, magyar nyelven történő kapcsolattartásra képes", illetve "joga van az egészségügyi intézmény munkarendje szerint az ellátására beosztott orvos helyett másik orvost választani, amennyiben azt a biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége nem zárja ki".

A nemrégiben benyújtott előterjesztés szerint viszont a szabad orvosválasztás az alapellátás kivételével megszűnik, vagyis a kórházban a szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos látja el, helyette másik orvos nem lesz igényelhető.

Jelenleg tehát még nem kötelező az állandó lakcímhez kötődő egészségügyi ellátás igénybevétele, ám a jogszabály módosítását követően a szabad orvosválasztási jog megszűnik, azaz a betegek kizárólag azon orvosi ellátásokat vehetik igénybe, amelyek körzetébe a bejelentett állandó lakcímük tartozik.

Ha hatályba lép a jogszabály, akkor az annak módosítását megelőzően választott háziorvosi szolgálat megtartható, még abban az esetben is, ha az állandó bejelentett lakcím nem az adott háziorvosi rendelő körzetébe tartozik. Azonban a módosítást követően bejelentett állandó lakcímek esetében kötelező érvényű lesz a lakcímre vonatkozó körzeti orvos szolgálatának igénybevétele.
Egyetlen kivételt képez ez alól az, ha a betegnek okmányirodában bejelentett, vagyis a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helye is van, mert ebben az esetben azon egészségügyi ellátások igénybevételére is jogosult, amelyek körzetébe a tartózkodási hely tartozik.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki állandó lakcím alapján például a XIV. kerületbe van bejelentve, de a tartózkodási helye a XVIII. kerületben található, akkor a XVIII. kerületi orvosi ellátásokat is igénybe veheti.


LAKCÍM VÁLTOZÁS HÁZIORVOS


A háziorvosi ellátáshoz mindenképpen szükséges állandó lakcím, vagy tartózkodási hely, mert a házorovos ebben az esetben csak sürgősségi ellátást nyújt. Ha van állandó lakcíme az állampolgárnak, akkor kötelező rendeznie a társadalombiztosítását is, ezáltal minden egészségügyi szolgáltatásban részesülhet.

Ha a beteg állandó lakcíme és tartózkodási helye nem azonos, akkor választhat, hogy a tartózkodási helye szerinti vagy az állandó lakcíme szerinti háziorvosnál veszi-e igénybe a szükséges egészségügyi szolgáltatást amelyet a társadalombiztosítás finanszíroz. Semmi teendője nincs, ha csak állandó lakcíme van, vagy ha van ugyan tartózkodási helye, de az orvosi ellátást az állandó lakcíme szerinti körzetben praktizáló háziorvosnál veszi igénybe. Ha van tartózkodási helye is az állandó bejelentett lakcímén kívül, és a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátásokat ott kívánja igénybe venni, akkor jeleznie kell igényét annak a háziorvosnak, akinek ellátási területén tartózkodási helye van. Ez utóbbi orvos fogja átkérni törzslapját a lakcíme szerinti ellátási területhez tartozó háziorvostól.


HÁZIORVOS ELLÁTÁS LAKÓHELYEN KÍVÜL


A háziorvos vagy fogorvos köteles ellátni azokat a betegeket is, akiknek lakóhelye a körzetén kívül van, ha heveny megbetegedésről, sürgősségről, maradandó egészségkárosodást eredményező betegségről van szó. A társadalombiztosítást igénybevevő személyeknek, azonban teljeskörű ellátás jár, ehhez elengedhetetlen, hogy az igénylő biztosított legyen. A TB biztosítás igénybevételéhez pedig állandó lakcímre van szükség. Ha Önnek fontos az egészsége, akkor cégünk tud abban segíteni, hogy Ön jogosult legyen a magyar társadalombiztosítás igénybevételére. Állandó lakcímbiztosításunkkal kedvező áron Ön teljeskörű egészségügyi ellátást élvezhet az ország bármely területén.


HÁZIORVOS ÁTJELENTKEZÉS


Évente egy alkalommal indoklás nélkül lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Ez a váltás abban az esetben is lehetséges, ha az illető személy tartózkodási helyet vált, vagyis életvitelszerűen másik városba, kerületbe költözik. A választott háziorvos lehet olyan orvos, akihez lakcím szerint tartozik a személy, és lehet olyan orvos is, akihez lakcím szerint egyáltalán nem tartozik, azonban ebben az esetben a háziorvos egyáltalán nem köteles fogadni az illetőt. Célszerű ezért olyan háziorvost választani, akihez tartózkodási hely szerint tartozhatunk. Ehhez állandó lakcímre van szükségünk, valamint egy tartózkodási címre. A kettő cím egymás nélkül nem használható, vagyis akinek tartózkodási címre van szüksége, annak állandó lakcímmel is rendelkeznie kell.


HÁZIORVOS VÁLASZTÁS


Választhatunk állandó lakhelyünk szerint, tartózkodási helyünk szerint, valamint tartózkodási helyünkön kívül is háziorvost. A legutolsó esetben, vagyis - tartózkodási helyünkön kívül - a háziorvos nem köteles elfogadni a jelentkezésünket, és minket ellátni, ha betegek vagyunk. Érdemes ezért a tartózkodási helyünkön jelenlévő háziorvosi ellátást igénybe venni betegség, fogorvosi kezelés esetén. Ehhez állandó lakcímre is szükség van. Irodánk készségesen segít Önnek abban, hogy az állandó lakcím meglétével Ön gondoskodni tudjon társadalombiztosításáról, kapjon TB kártyát, és teljeskörű egészségügyi ellátásban részesüljön. Keressen minket! Elérhető áron segítünk!


Lakcím szolgáltatás ára