Állandó lakcím családi pótlék

Lakcím nélkül a családi pótlék igénylése nehézkes


A lakcím nélküli vagy érvénytelen lakcímmel rendelkező gyermekek és szüleik nem, vagy csak nagyon nehezen jutnak hozzá:

– államilag támogatott egészségügyi ellátáshoz, mert az igénybevételéhez a gyermeke számára is szükséges magyarországi bejelentett lakcím, azaz lakóhely (állandó lakcím);
– gyermekgondozást segítő ellátáshoz (GYES), gyermeknevelési támogatáshoz (GYET), családi pótlékhoz, mert a kérelmek kötelező tartalmi eleme a kérelmező szülő bejelentett lakcíme;
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, mert a kérelmezés során igazolni kell a gyermek(ek)et nevelő család háztartásának jövedelmét, amelyhez szükséges bejelentett lakcím is;
– óvodai elhelyezéshez, mert a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője dolgozik;
– általános iskolai oktatáshoz, mert az általános iskola azt a gyermeket köteles felvenni, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik, vagy állandó lakcímként oda van bejelentve;
– települési támogatások (pl. iskolakezdési támogatás, születési támogatás, gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás).


Családi pótlék jogszabály állandó lakcímre vonatkozó része


Az 1998. évi LXXXIV. törvény (Családok támogatásáról szóló törvény) végrehajtási rendelete kimondja, hogy a családi pótlék igénylésekor meg kell adni az igénylő szülő vagy szülők lakcímét, és a támogatandó gyermek lakcímét is. Ebből következik, hogy aki nem rendelkezik állandó lakcímmel, vagy csak település szintű lakcímmel rendelkezik, az nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy együtt lakik a támogatásra jogosult kiskorúval, ezért családi pótlékot sem tud igényelni.


Állandó lakcímet nyújtunk a családi pótlék érdekében


Ha Ön igénybe veszi tőlünk a lakcím szolgáltatás bármilyen okból kifolyólag, és ha Önnek kiskorú gyermeke van, aki miatt családi pótlékra jogosult, természetesen mi erre is gondoltunk, hogy Ön hogyan tudja a családi pótlékot felvenni az általunk nyújtott lakcímen, ahol Ön természetesen nem lakik életvitelszerűen, ezért a javaslatunk az, hogy ha nincsen bankszámlája, amire mehetne a családi pótlék összege, akkor hozzon létre egyet bármely bankfiókban, amelyre kérheti a családi pótlék kiutalását.Lakcím szolgáltatás ára