Általános iskolai beiratkozás

Általános iskolai beiratkozás menete


A nyolc általános iskola elvégzése kötelező Magyarországon. Minden hatodik - évvesztés esetén hetedik - életévét betöltött gyermeknek kötelező iskolába járnia a városi, kerületi, települési tanintézménybe. Számunkra fontos, hogy Magyarországon minél több család legyen érzelmileg, anyagilag is kiegyensúlyozott. Éppen ezért fontos, hogy gyermekének legyen állandó lakcíme, hiszen abba az iskolába fog járni, ahol az állandó lakcíme van a családjának. Ha Magyarországon a szülő elmulasztja a kötelező iskolai beiratkozást, akkor pénzbüntetésre ítélik első körben a szülőket. Később környezettanulmányra mennek ki, és az is előfordulhat, hogy elveszik a családtól a gyermeket, és állami gondoskodásba kerül.


Lakcím átjelentkezés az iskolai beiratkozás miatt


A gyermeket bármelyik iskolába be lehet íratni, abban az esteben, ha ezt egyeztette iskola vezetésével, és engedélyezte. Felvételi kötelezettsége az iskolának csak abban az esetben van, ha a gyermek lakóhelye vagy a tartózkodási helye az adott iskola körzetében van, azaz bejelentett kerületi, illetve körzeti lakcímmel rendelkezik. Mi állandó lakcímet biztosítunk, ezért a szülő beírathatja gyermekét abba az iskolába, amely az általunk nyújtott lakcím körzetéhez tartozik.


Általános iskolai beiratkozás 2022/23


Az intézmények és az önkormányzatok által fenntartott általános iskolák a kiállított lakcímkártyát kötelesek elfogadni. A hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget arra, hogy az intézményvezetők ellenőrizzék a szülők által bemutatott okiratok valóságtartalmát, ezért is tehetetlenek a szülőkkel szemben, ha olyan lakcímet létesítenek, amely csak az iskola miatt lett létrehozva, azaz a gyermek nem az adott iskolának körzetében lakik életvitelszerűen, ahova be van jelentve. Senkit nem buzdítunk arra, hogy a szülők így trükközzenek, de megértjük a helyzetüket is. Vannak olyan esetek, hogy a szülő a gyermekét tehetségének megfelelő, vagy speciális oktatással rendelkező iskolába akarja járatni, és ezért trükköznie kell azzal, hogy bejelententik az iskola körzetében vagy kerületében lakó rokonaihoz, barátaihoz vagy akár az általunk szolgáltatott lakcímre, de figyelembe kell venni azt is, hogy az adott körzetben lakó gyermekeknek is abba az iskolába kell járniuk.


Állandó lakcím szolgáltatás az iskola miatt


Kérjük Önöket, hogy fontolják meg alaposan, hogy mikor érdemes a gyermeküket nem az adott körzetbe tartozó iskolába járatni. Ha viszont mégis szükséges, akkor mi abban tudunk segíteni, hogy állandó lakcímet biztosítunk Ön és gyermeke számára. Természetesen 18 év alatti gyermeke számára ingyen biztosítjuk a szolgáltatásunkat abban az esetben, ha a szülők bármelyikével együtt jelentkezik be hozzánk.


Lakcím szolgáltatás ára