Lakcím típusok

AZ ÁLLANDÓ LAKCÍMET SAJÁT TULAJDONÚ INGATLANBAN NYÚJTJUK


A bejelentett állandó lakcímnek kötelező lakóépületnek, társasháznak lennie. Már nem lehet irodát, présházat vagy hasonló ingatlant állandó lakcímként bejelenteni, hanem csak azt, ami a Földhivatal nyilvántartásában lakóingatlanként szerepel. Állandó lakcím nem lehet egy lakásnak nem minősülő épület vagy helyiség sem (pl. présház, iroda, üzlethelyiség, garázs, pince, üzemi épület, raktár, lakcímszolgáltató helyisége, stb.).


A MAGYARORSZÁGON HASZNÁLT LAKCÍM TÍPUSOK A KÖVETKEZŐK:


1. Állandó lakcím: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.
2. Tartózkodási hely szerinti lakcím (régebben ideiglenes lakcím volt a neve): Állandó lakcím nélkül nem lehet ma Magyarországon ideiglenes lakcíme senkinek. Szintén életvitelszerű jelenlétre utal, vagyis azt jelenti, hogy az illető azon a lakcímen tartózkodik.
3. Fiktív lakcím: azt a lakcímet jelenti, ahonnan a tulajdonos a megkérdezése nélkül kijelentheti a bérlőt. Ebben az esetben, ha a polgár új lakcímkártyát csináltat, a lakcímkártyán nem lesz lakcím adat.
4. Település szintű lakcím: Általában hajléktalan emberek lakcímkártyáján található meg. Csak a várost, kerületet jelölve. Például: Budapest 08, vagy város esetében pl.: Békéscsaba.
5. Külföldi cím: Ilyen címet az a magyar vagy kettős állampolgár kaphat, aki életvitelszerűen külföldön él.


1. ÁLLANDÓ LAKCÍM (LAKÓHELY)


Annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület, vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ. A lakóhely, azaz állandó lakcím az a hely, ahol a törvény szerint az állampolgárok be vannak jelentve a lakcím nyilvántartásba. A bejelentett lakcímnek nem kell feltétlenül lakóépületnek lennie, az lehet irodahelyiség, raktárhelyiség, üzlethelyiség, présház, vagy akár egy garázs is. Cégünk tud önnek segíteni abban, hogy állandó lakcíme legyen, és ez lehetővé teszi azt is, hogy tartózkodási lakcímet is tudjon létesíteni. Mi mindezt elérhető áron kináljuk önnek. Arra is van lehetősége, hogy ez az ügyintézés online történjen ügyfélkapun keresztül.


2. IDEIGLENES LAKCÍM (TARTÓZKODÁSI HELY)


Tartózkodási helynek nevezzük azt a lakcímet, ahol a polgár életvitelszerűen tartózkodik, él. Korábban ideiglenes lakcímként szerepelt a köznyelvben. Annak a lakásnak a címe, ahol a polgár a lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig kíván életvitelszerűen tartózkodni.


3. Fiktív lakcím (nincs adat)


Sok ember csak akkor szembesül azzal, hogy nincs semmilyen lakcíme, amikor új lakcímkártyára lesz szüksége valamilyen okból, például azért mert a régit elveszítette, vagy megrongálódott. Az ingatlan tulajdonosának ugyanis nem kötelessége közölni a bérlőjével, hogy elköltözése után tett-e intézkedést arra vonatkozóan, hogy fiktiválta-e a már nem használt lakcímét.


4. Lakcím nélküli (Település szintű lakcím)


A jogszabály előírja, hogy azok, akik tartózkodási hellyel sem rendelkeznek (például az utcán élnek), állandó lakcímként bejelentsék azt a települést vagy egy budapesti kerületet, ahol életvitelszerűen tartózkodnak. Ezt település szintű lakcímnek nevezik. Ilyenkor a lakcím nyilvántartásban a bejelentett település vagy budapesti kerület neve mellé a "lakcím nélküli" bejegyzés kerül. A lakcímkártyán ilyenkor az lesz látható, hogy például: "Budapest 08 Lakcím nélküli" vagy "Miskolc Lakcím nélküli". Akinek csak település szintű lakcíme van, az megegyezik azzal az állapottal, mint aki hajléktalan.


5. Külföldi cím


Külföldi címet magyar állampolgárok, az Európai Unió állampolgárai vagy kettős állampolgársággal rendelkező személyek kaphatnak. Ha egy magyar állampolgár tartósan külföldön él, és felszámolta a magyarországi életvitelszerű tartózkodását, akkor a lakcímkártyáján "Külföldi cím" fog szerepelni. Ugyanez a helyzet akkor is, ha egy embernek kettős állampolgársága van, de nem tartózkodik életvitelszerűen Magyarország területén, hanem abban az országban él és dolgozik, amely országra a másik állampolgársága vonatkozik. Amennyiben az Európai Unió állampolgárának van EGT kártyája, valamint Magyarország területén rendelkezik ingatlannal, de nem tartózkodik hazánk területén huzamosabb ideig, abban az esetben is a lakcímkártyáján "Külföldi cím" fog szerepelni.


Lakcím szolgáltatás ára