Gyermek lakcím bejelentés

Nincsen a szülőknek és a gyermekeiknek lakcíme?


Nagyon fontos, hogy minden gyermeknek legyen állandó bejelentett lakcíme, mert anélkül nem tud igénybe venni orvosi ellátást, óvodát, iskolát, stb. Azonban ahhoz, hogy állandó lakcímet létesítsenek a gyermeknek, a szülőnek is állandó lakcímmel kell rendelkeznie, mert anélkül a gyermeknek sem lehet állandó lakcíme.


Hogyan lehet a szülőknek és gyermeküknek lakcíme?


A kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímét kell bejelenteni. Ha a szülőnek vagy a gyermeknek nincs érvényes lakcíme, akkor mi vagyunk a megoldás. Ne legyen többet Ön diszkriminálva azzal, hogy hajléktalan szülőként vesz részt a társadalomban, és így ezáltal sajnos a gyermeke is hajléktalanná válik. Ha Ön és gyermeke nem rendelkeznek állandó lakcímmel, akkor támogatást sem vehetnek igénybe és alapvető jogaikat nem tudják érvényesíteni. Ahhoz, hogy ne kelljen családsegítőhöz fordulnia, tegye rendbe lakcímét. Mi segítünk abban, hogy ez nagy anyagi megterheléssel ne járjon, ezért a 18 év alatti gyermekeknek ingyen biztosítunk állandó lakcímet. További családtagoknak az állandó lakcímet akciós áron adjuk


Rászoruló gyermekeknek ingyen biztosítunk állandó lakcímet.


Ma Magyarországon kb. 4500 kiskorúnak nincs érvényes állandó lakcíme, ami miatt minden szociális támogatásból és alapvető szolgáltatásból kimaradnak, és megfelelő oktatásban sem részesülhetnek, mert szüleik nem tudják beíratni őket a kerületi iskolába. Eleve megbélyegzéssel, nehézséggel indul az életük, hiszen, ha nem iratják be őket szüleik az általános iskolába, akkor szabálysértést követ el a család, ami pénzbüntetéssel jár. Később egyéb szankciókat vezethet be a gyámhatóság a családdal szemben. Még az is előfordulhat, hogy vadidegen emberek döntenek az Ön gyermeke sorsáról úgy, hogy állami gondoskodásba veszik őt.Több tízezerre tehető azoknak a gyermekeknek a száma, akik a szülei lakcím problémája miatt kerültek hátrányos helyzetbe. Mi nekik is szeretnénk segíteni. Minden Magyarországon élő rászoruló gyermeknek állandó lakcím szolgáltatást biztosítunk ingyen. Ha legalább az egyik szülő nálunk köt lakcímszolgáltatás szerződést, postakezelési szolgáltatást, valamint postafiókbérlési szerződést, akkor is érvényes az ingyenesség gyermekük és szüleik számára is. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez a Családsegítő Szolgálat által adott igazolás szükséges.


Fontos, hogy a gyermekeknek és szüleiknek legyen bejelentett lakcíme.


Az érvénytelen lakcímmel rendelkező, vagy lakcím nélküli gyermekek és szüleik nagyon nehezen jutnak hozzá az orvosi ellátáshoz, mert az orvosi ellátás és a gyógyszertámogatás igénybevételéhez a gyermek számára is szükség van magyarországi bejelentett állandó lakcímre. Szintén nehezen jutnak hozzá GYES-hez, a GYET-hez és a családi pótlékhoz, mert a kérelemhez szükséges a szülő bejelentett állandó lakcíme. A rendszeres gyermek támogatási kedvezményhez, vagy lakhatási támogatáshoz, mert a kérelmezés során igazolni kell a család háztartásának jövedelmét, amelyhez szükséges a bejelentett állandó lakcím is. Óvodai elhelyezés esetén a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében a bejelentett lakcíme van. Általános iskolai beiratkozásnál az iskola azt a gyermeket köteles felvenni, akinek a bejelentett lakcíme az általános iskola körzetében van. Az iskolakezdési támogatást is annál az önkormányzatnál lehet kérelmezni, ahol a bejelentett lakcím van.


Lakcím módosítás gyermekeknek


Minden gyermek a szüleihez tartozik. Ahova a szülők bejelentkeznek, oda kell bejelenteni a gyermek lakcímét is. Azonban, ha az új cím egy rokonáé vagy egy albérlet, és a rokonának vagy főbérlőjének gondot okoz, hogy állandó lakcímet létesítsen az adott ingatlanban, akkor vegyen igénybe lakcím szolgáltatót, amely Önnek is és gyermekének is állandó lakcímet biztosít. Természetesen 18 év alatti gyermekeknek a lakcím szolgáltatás ingyenes.


Újszülött lakcím bejelentése


Ha a szülők nem saját tulajdonú lakásban, hanem albérletben laknak vagy nem rendelkeznek haszonélvezői jogokkal az adott ingatlanban, ahova be szeretne jelentkezni, akkor bérleti szerződésre vagy hozzájárulási nyilatkozatra van szükség a tulajdonostól, amely engedélyezi a szülők számára a lakcím használatot. Újszülött esetén viszont már nem kell a szállásadótól, főbérlőtől vagy a lakcím szolgáltatótól külön engedélyt kérni az újszülött lakcím bejelentéséhez, mert az anyakönyvvezető automatikusan bejelenti az újszülöttet arra a lakcímre, amely az apa vagy az anya lakcímkártyáján található. Az újszülött első lakcímét a szülők nyilatkozata alapján jelentik be. Az újszülött gyermek az apa lakcímkártyáján feltüntetett címre abban az esetben jelenthető be, ha a szülők házasok, vagy az apa külön apai elismerő nyilatkozatot tett. A gyakorlatban egyes kórházakban a zárójelentéssel és a születési anyakönyvi kivonattal együtt a szülők az újszülött lakcímkártyáját is megkapják.


Kiskorú gyermek lakcím bejelentése online


Általában a lakcím bejelentést online is el lehet intézni, ügyfélkapun keresztül. Kiskorú gyermek online lakcím bejelentését csak a szülő, vagy törvényes képviselő végezheti el, saját ügyfélkapuján keresztül. Postakezelési és lakcím szolgáltatás szerződés megkötése esetén mi a szülőket be tudjuk jelenteni online a saját ügyfélkapunkon keresztül, ha az ügyfelünk ad nekünk erre vonatkozó meghatalmazást. Azonban kiskorú gyermek esetén ezt mi nem tudjuk megtenni, mert kiskorú nem adhat meghatalmazást.


Lakcím szolgáltatás ára