Lakcím törvény

Lakcím törvény módosítás


A lakcímbejelentési jogszabály módosult 2022. január elsejétől. Ez többek között abban változott, hogy a 2022 előtt hatályban levő törvény szerint az állandó lakcímen azaz a lakóhelyen életvitelszerűen ott kellett tartózkodnia, ha nem volt tartózkodási helye, azaz ideiglenes lakcíme. Jelenleg azonban a lakcím törvény módosításának köszönhetően már nem kell életvitelszerűen ott tartózkodni, ahova a polgár állandó lakcímét bejelentette.


Lakcím törvény 2022, azaz a lakcímbejelentés jogszabálya


Az 1992. évi LXVI. törvény jelenleg hatályos állapota szerint az 5§ (2) bekezdése a következő:

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

Tehát a lakcím bejelentés jogszabály megváltozása abban is áll, hogy a lakóhely, azaz állandó lakcím kapcsolattartási címnek minősül, és nem kell életvitelszerűen ott tartózkodni. Amennyiben Ön lakcím szolgáltatást vesz igénybe, akkor a hatályos törvénynek megfelelően postakezelési szolgáltatással együtt nyújtjuk, hogy az Ön leveleinek e-mailben történő továbbításával a jogszabályban előírt kapcsolattartás megvalósuljon.


Fiktív lakcím törvény


Ha Ön nem annak az ingatlannak a tulajdonosa, ahova be szeretne jelentkezni, akkor szüksége van a lakcím bejelentéshez az ingatlan tulajdonosának vagy haszonélvezőjének saját kezű aláírásával ellátott hozzájárulási nyilatkozatra, és egy kitöltött lakcímbejelentő lapra, amelyet szintén aláírt az ingatlan tulajdonosa is. Ha az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője nem ad saját kezűleg aláírt hozzájárulási nyilatkozatot, és nem írja alá a lakcímbejelentő lapot, és valaki csak úgy bejelentkezik egy adott lakcímre, akkor azt fiktív lakcímnek nevezik, és ez okirathamisításnak minősül, amit a törvény szigorúan büntet. Mi viszont engedélyezzük a velünk szerződésben levő személyek számára azt, hogy az általunk biztosított saját tulajdonú ingatlanban állandó lakcímet létesítsenek a törvényben meghatározott kapcsolattartás céljából a lakcímbejelentés jogszabály szerint.


Ideiglenes lakcím törvény


Az 1992. évi LXVI. törvény szerint ahol a törvény szövegében "tartózkodási hely" van feltüntetve, az alatt ideiglenes lakcímet kell érteni. A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - a lakóhelyváltoztatás szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Ezt a címet, mint ideiglenesen igénybe vett lakcímet, be kell jelenteni a költözést követő három munkanapon belül bármelyik kormányablaknál.


Értesítési cím megszűnése


Az 1992. évi LXVI. törvény 39/A§ (1) bekezdése kimondja, hogy

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejegyzett értesítési cím 2021. július 1-jével érvénytelenítésre kerül.

Régebben tehát meg lehetett adni a hatóságok számára értesítési címet is a bejelentett lakcímen kívül, amely akár egy postafiók is lehetett. 2021. július elsejétől kezdve azonban minden, régebben bejelentett értesítési címet megszüntettek, kitörölték a nyilvántartásból, a kapcsolattartásra az állandó lakcím való. A hivatalos szervek az állandó lakcímre küldik a leveleket kapcsolattartás céljából.Lakcím szolgáltatás ára