Egészségügyi ellátás külföldön

Egészségügyi ellátás Magyarországon


Az egészségbiztosítás (TB) keretein belül az állampolgárok egészségügyi szolgáltatásokat és ellátásokat vehetnek igénybe. A TB igénybevétele Magyarországon kötelező. Egészségügyi szolgáltatásokra jogosult az az állampolgár, aki biztosított (a munkáltatója fizeti, vagy egyéni vállalkozó), jogosult (tanuló, nyugdíjas, szociálisan rászoruló) vagy járulékfizetésre kötelezett (az első két kategóriába nem sorolható).


Egészségügyi ellátás díja


Azok, akik magyarországi bejelentett állandó lakcímmel rendelkeznek, automatikusan biztosított jogviszonyra jogosultak, vagyis kötelező TB fizetési kötelezettségük keletkezik.

Ha a magyarországi bejelentett állandó lakcímmel rendelkező állampolgár aktív korú és munkavállaló, akkor az egészségügyi ellátást a munkaadója fizeti, egyéni vállalkozó önmaga után fizeti, a munkanélkülieknek pedig szintén saját maguk után kell fizetniük a TB járulékot. Rendezett befizetés esetén érvényes lesz a TAJ-számuk és térítésmentesen igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat.


Egészségügyi ellátás külföldön dolgozóknak


Amennyiben az állampolgár Magyarországról külföldi címre költözik, köteles az addig érvényes, bejelentett állandó lakcímét tartalmazó lakcímkártyáját bármely magyarországi kormányablakban átíratni, azaz kérni, hogy a magyarországi állandó lakcímét szűntessék meg, ellenkező esetben a TB járulék fizetési kötelezettsége nem szűnik meg, és hiába távozik az országból, az adószámláján folyamatosan növekedni fog a járuléktartozás összege, és egy esetleges későbbi visszatérést követően a NAV követelni fogja az addig felhalmozódott járulékösszeg befizetését.

Egészségügyi ellátás havidíja


Általában évente változik az egészségügyi szolgáltatási járulék (TB) összege. 2022. január 1-jétől 8.400 Ft (280 Ft/nap), amelyet a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell megfizetni. A NAV október 12-i tájékoztatója alapján 2023-ban ez az összeg havi 9.600 Ft-ra emelkedik (320 Ft/nap).


Egészségügyi ellátás munkaviszony megszűnése után


Ha a biztosítással rendelkező jogviszony megszűnik, az adóhatóság hivatalból értesítést küld a fizetési kötelezettség teljesítésének menetéről és módjairól, mely lehet postai sárga csekk (készpénzátutalási megbízás), melyet a tájékoztató levél mellé csatoltan megküldenek, vagy belföldi banki átutalás.


Egészségügyi ellátás fizetése


Minden hónap 12-ig a "NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla" megnevezésű 10032000-06055826 számlaszámra kell átutalni az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Az átutalás közleményében mindig 8-as számmal kezdődő adóazonosítót szükséges feltüntetni.


Lakcím szolgáltatás ára