Orvosi ellátás lakcím nélkül

Lakcímkártya nélkül orvosi ellátás


Sok magyar állampolgár van, aki rendelkezik társadalombiztosítással, de önhibáján kívül állandó lakcímmel nem, csak tartózkodási hellyel rendelkezik, ezért TB szempontból külföldinek minősül. Hivatalosan az ő jogviszonyuk érvénytelen, de a jogszabály szerint jelenleg a Magyarországon élő, itt született magyar állampolgárok, ha lakóhely nélküliek, hozzáférnek a természetbeni ellátáshoz. Ezen jogszabály alapján törvényen kívüli állapot rendezése érdekében kérjük, vegye igénybe tőlünk az állandó lakcím szolgáltatást.


Orvosi ellátás bejelentett lakcím nélkül


A Háziorvosi ellátásról szóló, 2021.01.21-én megjelent törvény kimondja, hogy annak érdekében, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi ellátásaira jogosultak számára biztosítható legyen, hogy lakóhelyén vagy annak közelében, választása alapján, nemétől, korától, betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, az alapellátás keretében szervezett egészségügyi szolgáltatás, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás működik. Fontos figyelembe venni, hogy mindenkinek – így teljesen cselekvőképes személynek személyesen, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú személy pedig törvényes képviselője útján – joga van ahhoz, hogy háziorvost vagy házi gyermekorvost (továbbiakban: háziorvos) válasszon.

A háziorvosi ellátás feltételeinek megteremtése, az ellátandó terület meghatározása (utcajegyzék) az önkormányzat feladata. Tehát fontos, hogy a beteg, magánszemély állandó lakcímmel rendelkezzen, hiszen akkor nem tud igénybevenni semmilyen orvosi ellátást sem saját maga részére, sem kiskorú családtagja számára. Ha a magánszemélynek nincs állandó lakcíme az ideiglenes lakcímén sem jogosult semmilyen orvosi ellátásra sem ő, sem a hozzátartozói. A lakcím.net, vagyis a cégünk tud Önnek segíteni abban, hogy ezeket a szükséges dokumentumokat biztosítsa elérhető áron az Ön számára, hogy mindenkor, és minden élethelyzetben lehetősége legyen a szakorvosi ellátást igénybevenni Önnek, valamint kedves családjának.


Ideiglenes lakcím orvosi ellátás


Orvosi ellátást Magyarországon csak olyan magánszemély kaphat, aki állandó lakcímmel rendelkezik. Az ideiglenes lakcím azt a lakcímet jelenti, ahol a magánszemély életvitelszerűen tartózkodik, tehát az adott településen, kerületben tudja csak igénybevenni az orvosi ellátást, oltásfelvételt, mert arra jogosult. Természetesen ez a családos magánszemélyre is ugyanúgy vonatkozik. A lakcím.net cégnek fontos az Önök egészsége, biztonsága és éppen ezért szívesen segítünk ebben is, hogy bármikor igénybe tudja venni az életterében jelenlévő szakorvosi ellátást azáltal, hogy állandó lakcímet biztosítunk Önnek, amely után Ön ideiglenes lakcímet tud igényelni a saját maga számára meghatározott időn belül.


Lakcím szolgáltatás ára