Lakcím lekérdezés online

Kik vannak az Ön lakásába bejelentve?


Egy adott helyrajzi számú ingatlan esetén nincs mód arra, hogy online, ügyfélkapun keresztül meg lehessen tudni, hogy oda kik vannak bejelentve állandó vagy ideiglenes lakcímet használva. A lakcím lekérdezést csak személyesen lehet elintézni a kormányablak ügyintézőjénél. Fontos, hogy időről-időre mindenki ellenőrizze, hogy a tulajdonát képező ingatlant ki használja még rajta kívül lakóhelyként vagy tartózkodási helyként, különösen új ingatlan vásárlása esetén. Előfordulhat ugyanis, hogy az ingatlan, vagy egy része ki volt adva albérletbe, és a régi albérlő az elköltözése után nem foglalkozott a lakcím adatainak valódiságával, azaz nem jelentkezett ki a régi lakcíméről. Ebben az esteben mindenkinek az érdeke, hogy a lakcím adatok a valóságot tükrözzék, tehát az ingatlan tulajdonosa fiktiválhatja azok lakcímét, akikkel nem áll kapcsolatban.Lakcím szolgáltatás ára